Uống sữa bị đau bụng là do đâu?
Uống mỗi ly sữa mỗi ngày rất tốt cho sức khỏe và tiêu hóa. Thế nhưng có rất nhiều người cứ hễ uống sữa vào lại bị đau bụng mà không biết tại sao. Nhiều bạn đã thử thay đổi loại sữa, luộc chín sữa nhưng vãn bị có