Tiếng Anh theo chủ đề

Hãy viết một đoạn văn giới thiệu về bản thân bằng Tiếng Anh
Giới thiệu về bản thân: Hãy viết một đoạn văn giới thiệu về bản thân Hello everybody. Let me introduce myself. My name is Thu. I was born and raised in Minh Duc, Tu Ky, Hai Duong. I’m 27. I am a responsible and enthusiastic person. I am a
Viết 1 đoạn văn mô tả về quê hương/ thành phố bằng Tiếng Anh
Viết 1 đoạn văn mô tả về quê hương/ thành phố bạn đang sống –  một địa điểm ở quê hương bạn A place in towns/ countryside I was born and raised in Minh Duc, Tu Ky, Hai Duong. Here is the place where I love the best. It is
Viết về hoạt động trong thời gian rảnh rỗi bạn thích nhất bằng Tiếng Anh
Viết về hoạt động trong thời gian rảnh rỗi bạn thích nhất bằng Tiếng Anh Write a paragraph about the free time activity you like best I like spending free time with my family. I and my husband love playing with my son and watching TV together when we
Viết một đoạn văn mô tả người mà bạn yêu quý nhất bằng Tiếng Anh
Viết một đoạn văn mô tả người mà bạn yêu quý nhất/ Write a paragraph to describle a person you like most The one I love and respect most is my mother. My mother is 48 years old. She is tall and rather thin. She is a warm kindly