Những lưu ý khi sử dụng thuốc kháng sinh
Để sử dụng thuốc kháng sinh an toàn và hiệu quả, ngoài việc uống chỉ định theo đơn của bác sĩ, các bạn nên cần biết những lưu ý khi sử dụng thuốc kháng sinh dưới đây! Không tự ý sử dụng thuốc kháng sinh Kháng sinh chỉ có