Sai lầm chết người khi dùng màng bọc thực phẩm
Trong các dịp lế Tết, cỗ bàn thì màng bọc thực phaamt không thể thiếu. Tuy nhiên thơ các chuyên gia, việc lạm dụng màng bọc thực phẩm sẽ là một sai lầm chết người nếu không được sử dụng đúng cách. Đáp ứng như cầu sử dụng, các