Thông tin liên quan đến bệnh lý rối loạn tiêu hóa ở người trưởng thành
Hệ thống tiêu hóa được đánh giá là một hệ thống có vai trò thiết yếu ở trong quá trình làm việc của những bộ phận và phát triển của thân thể. Bởi vậy chỉ cần hệ tiêu hóa có một việc gì đó xảy ra thì hầu hết