Tác hại của rác thải đối với môi trường và sức khỏe
Nếu không biết cách phân loại rác mà vứt rác bừa bãi thì rác sẽ gây tác hại rất lớn cho môi trường và sức khoẻ con người. Nguy hại hơn là rác công nghiệp. Ðộ độc hại của các chất thải độc hại rất khác nhau. Có chất gây