Phụ nữ đẹp

Người phụ nữ Nhật Bản trong cuộc sống gia đình.
Người Việt thường có câu “Ăn cơm Tàu, ở nhà Tây, lấy vợ Nhật”. Vậy phải chăng trong một cô gái Nhật Bản có nhiều nét đẹp đặc biệt? Không biết ở người phụ nữ Nhật Bản có gì để phụ nữ Việt Nam học hỏi? >>Xem thêm: Tính
Quà mùng 8/3 độc đáo và ý nghĩa
Ngày mùng 8 tháng 3– Quốc Tế Phụ Nữ là ngày được chọn để trở thành ngày lễ chung cho nhiều quốc gia trên thế giới để nói lên quyền lợi của người phụ nữ và hòa bình thế giới. Ngày nay, ngày 8 tháng 3 vẫn còn vẹn