Tóm lại là uống nước ấm hay nước lạnh thì tốt cho sức khỏe đây?
Chúng ta đã nhận ra tầm quan trọng của việc uống đủ nước và hình thành thói quen uống đủ nước mỗi ngày rồi. Nhưng có rất nhiều luồng ý kiến cho rằng uống nước ấm thì tốt cho cơ thể, sức khỏe hơn là nước lạnh. Ngược lại,