nỗi nhớ

Hậu kết
Thuở ấy anh và em, Lời thề cùng gắn kết Có biết bao mộng vàng Chỉ chúng mới biết. Anh hẹn em sau tết, Sẽ rước kiệu về rinh Nhưng nay đã 3 mùa Nhan sắc tàn trong đợi… Tình giống như cuộc chơi, Người lỡ phụ với lời