Nỗi đau

Xa tình
Anh giấu điều gì sau đôi mắt Mà trái tim em nhịp đập chẳng bình yên Dẫu lòng em đã cố gắng động viên Mà sao tâm trí vẫn đọa đầy trong tâm trạng. Mình xa nhau những chiều buồn trống vắng Có khoảng không nào chật chội giữa
Tìm thêm:,