Nếu bạn đang ở trong những trường hợp này thì hãy nghỉ việc thôi nào!
Nền kinh tế đang khó khăn, tỷ lệ sinh viên ra trường thất nghiệp đang là mối lo ngại không phải của riêng cá nhân nào. Nhưng Nếu bạn đang ở trong những trường hợp này thì hãy mạnh dạn gửi đơn nghỉ việc và tìm cho mình một