Ngày lạ “Ngày thả rông vòng 1” _ Ngày 9 tháng 7.
“Ngày thả rông” hay còn gọi là ngày “No Bra Day” là một ngày lạ mới xuất hiện năm 2011 và được nhiều bạn trẻ quan tâm hơn và tham gia. Đây là một trong những người lập ra sự kiện này trên Facebook. Còn rất nhiều sự kiện