Năm mới

Khám phá Tết Miến Điện – Tết Té Nước Myanmar
Thingyan ( Theo tiếng Myanmar) – là Tết Té Nước năm mới của Miến Điện, thường rơi vào giữa tháng tư (theo lịch Miến Điện cổ). Ngày lễ diễn ra trong 4 hoặc 5 ngày năm mới. Theo truyền thống, thời điểm diễn ra Tết được tính theo âm lịch Miến