Cách phân loại  rác – vì một môi trường xanh       
Ô nhiễm  môi trường đang ngày càng trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết. Thay vì khiến rác thải phá hủy dần môi trường của chúng ta, hãy biến rác thải sẽ trở thành nguồn tài nguyên tái chế phục vụ cho cuộc sống của con người nếu