mọc

Thanh mát với canh bí đao nấu mọc
Trong chuyên mục congthucnauan vừa rồi, meovatdoisong.net đã chia sẻ cách làm 2 món canh thanh mát, nhiều dinh dưỡng, nguyên liệu dễ kiếm, cách thức dễ thực hiện là Thanh mát với canh hoa thiên lý nấu mọc và Thanh mát với canh bí đao nấu cổ cánh gà.