Mẹo làm trang sức bạc sáng như mới
Có rất nhiều nguyên nhân khiến những trang sức bạc của chúng ta bị xỉn màu, bị đen kể cả chúng ta có đeo chúng hay không. Mức độ đen ít hay đen nhiều cũng phụ thuộc vào những nguyên nhân này. Việc trang sức bạc bị xỉn màu