Cách làm giá đỗ tại nhà đơn giản, an toàn
Cách làm giá đỗ tại nhà cho bạn. Giá đỗ ( hay còn gọi là giá) là hạt đỗ nảy mầm có giá trị dinh dưỡng cao, có thể ăn sống hay chế biến đa dạng rất ngon và bổ. Giá đỗ giàu Vitamin, đặc biệt là Vitamin C,