Tình vỡ
Em yêu anh khi tròn 20 tuổi Lúc ấy anh chưa lớn đâu, mới chỉ có 24 Cả 2 đứa mình chẳng có chút ưu tư Lúc nào cũng vui đắm chìm trong hạnh phúc. Anh hay béo má em rồi nhẹ hôn mọi lúc Cả lúc vui lẫn