Đêm trắng
Ngày xưa khi hai đứa còn yêu nhau Vẫn thường hay trốn mọi người đi chơi vụng Luôn qua 11 giờ đêm mà chả đứa nào lúng túng Thức nguyên đêm trước cổng nhà trọ chỗ em. Kỳ lạ thật! Hai đứa có thể ngồi thông đêm Chả thấy