kỹ năng

Những kỹ năng căn bản cần biết trong đàm phán thương mại.
Bạn phải gặp gỡ đối tác,  phải tham gia kí kết hợp đồng, bạn tham gia vào cuộc đàm phàn hay thương lượng nào chưa?  Để có được mục tiêu của cuộc thương lượng, đàm phán với khách hàng, ngoài mối quan hệ hớp tác tốt, các sản phẩm
Những điều cấn tránh khi đi phỏng vấn xin việc.
Trước khi bước vào cuộc phỏng vấn, chuẩn bị tốt sẽ giúp bạn cảm thấy bình tĩnh và tự tin hơn. Sau đây là một số điều bạn cần tránh khi đi phỏng vấn xin việc. Những điều cấn tránh khi đi phỏng vấn xin việc bạn nên lưu