Đặt câu hỏi cho nhà tuyển dụng, những câu hỏi thông minh- kĩ năng “ vàng” trong phỏng vấn.
Đặt lại câu hỏi cho nhà tuyển dụng được xem là một kĩ năng “ vàng” trong những kĩ năng trả lời phỏng vấn, đóng góp quan trọng  vào sự thành công xin việc. Nhưng phải hỏi gì, hỏi như thế nào thì không phải ai cũng biết. Mình