Khoảng không chơi vơi
…” Trong tình yêu không bao giờ  có thể tìm thấy sự hoàn hảo. Khoảng cách xa nhất chính là khoảng cách gần nhất. Bởi vậy nên xa cách đối với tình yêu như gió đối với lửa…Gió thổi tắt ngọn lửa nhỏ nhưng lại thổi bùng ngọn lửa