Cảnh báo những thực phẩm có thể biến thành độc tố khi hâm lại
Hâm lại thức ăn là việc làm quen thuộc của mỗi chúng ta để giữ lại độ hấp dẫn sau khi thức ăn bị để lâu hay để qua đêm nên không còn nóng sốt. Nhưng đây là một việc làm khá mạo hiểm bởi bạn rất có thể