6 việc làm ngớ ngẩn khiến bạn nhận “điểm trừ” trong mắt sếp
Là nhân viên, hầu hết ai cũng cho rằng làm việc nhất nhất theo ý sếp hoặc mọi chuyện đều phải hỏi ý kiến, báo cáo với sếp là đúng đắn và được đánh giá cao. Nhưng có 6 việc làm ngớ ngẩn khiến bạn nhận “điểm trừ” trong