Cách chữa buồn ngủ

Cách chống buồn ngủ khi lên lớp học cực hữu hiệu
Buồn ngủ mỗi giờ lên lớp rất hay gặp phải ở nhiều học sinh sinh viên. Các bạn thường ngủ rất đầy đủ nhưng không hiểu sao vẫn rất buồn ngủ mỗi giờ học. Học tập như vậy sẽ không hiệu quả lại rất mệt mỏi. Mình cũng đã