Đời sống

Viết một đoạn văn để mô tả các hoạt động thường ngày bằng Tiếng Anh
Bạn hãy viết một đoạn văn (5-8 câu) để mô tả các hoạt động thường ngày của bạn Write a paragraph (5-8 sentences) to describe your daily activities – Daily routine Everyday morning, I get up at 5:30. After brushing my teeth and washing my face, I usually have breakfast
Viết một đoạn văn mô tả người mà bạn yêu quý nhất bằng Tiếng Anh
Viết một đoạn văn mô tả người mà bạn yêu quý nhất/ Write a paragraph to describle a person you like most The one I love and respect most is my mother. My mother is 48 years old. She is tall and rather thin. She is a warm kindly
Viết một đoạn văn về kỳ nghỉ trước của bạn bằng Tiếng Anh
Write a paragraph about last holiday/ Viết một đoạn văn về kỳ nghỉ trước của bạn One of my best memories is the trip went to Ha Long Bay with my classmates last summer holiday. To me, the trip was not just a holiday but rather interesting experience and learning.
Đồ uống dành cho người khó ngủ – siêu hiệu quả
Nếu bạn đang trong giai đoạn khó ngủ hay mất ngủ liên miên thì hãy thử ngay Đồ uống dành cho người khó ngủ – siêu hiệu quả của thầy Phạm Thanh Sơn (trung tâm Anh Ngữ WaytoEnglish) sau đây nhé! Đồ uống dành cho người khó ngủ – siêu hiệu quả ” Nếu bạn
Bộ Luật Lao Động – Chương VII – Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi
Có quá nhiều đồng nghiệp của mình đang than vãn về việc làm việc không giờ giấc mỗi ngày hay tăng ca liên miên không ngày nghỉ. Nếu ai đang trong tình trạng này, hãy tìm hiểu thật kỹ về Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi hay làm thêm giờ được quy định
Những đồ vật không thể thiếu khi bắt đầu học Tiếng Nhật bạn đã biết?
iếng Nhật đang ngày càng phổ biến và chiếm ưu thế nếu bạn đang muốn tìm một công việc với mức thu nhập cao. Và nếu bạn đang bắt đầu học Tiếng Nhật thì hãy chú ý đến Những đồ vật không thể thiếu khi bắt đầu học Tiếng Nhật sau đây nhé! Những đồ vật không
Korean Language Training Courses – Extracurricular activities for your staffs
         Step from the purpose to create team work, help your staffs to exchange & improve knowledge, relax and have the good feel about your working environment, I’ve researched & given out some ideas suggestion about extracurricular activities for your staffs. And here I would like to talk about